รุ่นที-ไดมอร์(มาตรฐานกรมเจ้าท่า)

 

Visitors: 158,972